Masz pytanie?

Regulamin - stary

Poniższy REGULAMIN obowiązuje do dnia 24.12.2014 r.

Link do nowego Regulaminu obowiązującego od dnia 25.12.2014 r.

CENA I ZAKRES DOSTAWY
 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają 23% podatku VAT).
 2. Obowiązująca jest cena widniejąca przy towarze w chwili złożenia zamówienia.
 3. Do wartości zamówienia doliczana jest stała opłata transportowa zgodnie z wybraną opcją dostawy, widoczna na formularzu zamówienia.
 4. Oferta przedstawiona w sklepie nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego, ale pełni jedynie rolę informacji handlowej. Umowa kupna – sprzedaży jest zawierana dopiero w momencie przyjęcia zamówienia przez pracownika sklepu.
 5. Sprzedawane wyroby są w gatunku II w rozumieniu Polskiej Normy PN-75/A – 12450 oraz Normy Zakładowej ZPS Karolina sp. z o.o. Gatunek II jest standardową kategorią porcelany sprzedawanej przez większość firm i nie ma on żadnych wad, które dyskwalifikowałyby użytkowość naszych wyrobów.

ZAMAWIANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia zamówienia należy wpisać do „koszyka” zamawianą ilość towaru oraz wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki regulaminu.
 2. Pracownik sklepu kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia danych oraz dostępności towaru. Następnie przesyła potwierdzenie zamówienia oraz podaje numer konta, na które należy dokonać zapłaty.
 3. Po otrzymaniu zapłaty towar jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Kupujący w dniu wysyłki jest informowany o numerze listu przewozowego i nazwie firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę. Zamówiony towar jest dostarczony pod wskazany adres, jednakże dostawa nie obejmuje wniesienia przesyłki "pod drzwi" mieszkania odbiorcy.
 4. Do przesyłki jest dołączana faktura VAT.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony od momentu wpływu zapłaty na konto sklepu do dostarczenia towaru do kupującego wynosi maksymalnie 4 dni robocze. W razie wystąpienia nieprzewidzianych trudności pracownik sklepu skontaktuje się z kupującym w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
 6. Możliwy jest osobisty odbiór zamawianego towaru w siedzibie sklepu. Szczegóły dotyczące takiego rozwiązania należy uzgodnić z pracownikiem sklepu.

REKLAMACJA I ZWROTY
 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie zostało uszkodzone w transporcie i czy nie zostały zerwane oryginalne taśmy.
 2. W razie wystąpienia tych uszkodzeń należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Należy też skontaktować się ze sklepem w celu wyjaśnienia sprawy.
 3. Na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Rozdział 2, Art. 7.1.) kupujący ma prawo nie podjąć przesyłki lub zwrócić zamówiony, pełnowartościowy i nienoszący znamion używania towar w ciągu 10 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny zwrotu o ile w celu zachowania wskazanego terminu kupujący prześle przed jego upływem oświadczenie o chęci zwrotu towaru.
 4. W przypadku rezygnacji Kupujący dostarcza towar na własny koszt do siedziby firmy: osobiście, przez osobę upoważnioną, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub poczty. Do zwróconego towaru należy dołączyć fakturę VAT, oświadczenie o rezygnacji z zakupu oraz podać dokładne dane i numer konta, na który ma zostać przesłana należność, chyba że należność zostanie wypłacona do rąk Kupującego.
  Fakt zakupu towaru Kupujący może udowodnić, oprócz przedstawienia faktury VAT w każdy inny sposób np. poprzez potwierdzenie przelewu, potwierdzenie odbioru, wydruk zamówienia.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I ROZSTRZYGANIE SPORÓW
 1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) podane przez kupującego dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych i wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sklepu.
 2. W przypadku wyrażenia, przez Kupującego dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania klienta o naszych towarach i promocjach dostępnych w Sklepie.
 3. Wszelkie spory wynikłe przy realizacji zamówień będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, będą one rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.